Denmark about

Velkommen til Everyday Sexism Project. Vi skriver 2017, og kvinder i lande over hele verden er stadig underrepræsenterede på næsten alle niveauer af politisk og økonomisk magt, de er marginaliserede og undertrykte, de oplever kønsbaseret vold og bliver frarøvet deres stemmer. Hver eneste dag.

Danmark er bare et af de lande, der har lang vej igen. Vi har Europas mest kønsopdelte arbejdsmarked, og mænd tjener i gennemsnit mere end kvinder. Selv når man tager højde for uddannelse, branche og arbejdsfunktion, er der stadig en (uforklarlig) lønforskel på 4-7 procent mellem mænd og kvinder.

Ifølge en optælling, Information har foretaget over medieomtalen af drab begået på kvinder i Danmark mellem 2012 og 2015, var 50 procent af alle drab på kvinder partnerdrab. Til sammenligning udgjorde partnerdrab de samme tre år kun 6 procent af alle drab på mænd.

Det skønnes af ud fra undersøgelser foretaget for socialministeriet at ca. 33.000 kvinder i Danmark årligt udsættes for partnervold.

Justitsministeriets offerundersøgelse 2005 – 2014 viser at andelen af de udspurgte kvinder, der angav, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg herpå inden for det seneste år er 0,39 %. I gennemsnit for alle årene svarer det til ca. 4.200 kvinder pr. år. Med sikkerhedsintervaller på 95 % er der tale om mellem 3.400 og 5.000 ofre for tvangssamleje pr. år. I cirka halvdelen af tilfældene drejer det sig om forsøg på tvangssamleje. Da kun omkring 4-500 voldtægter anmeldes årligt svarer det til at fire ud af fem voldtægter (eller forsøg derpå) ikke anmeldes. Omkring 60 personer dømmes årligt for voldtægt.

I en EU undersøgelse, som blev offentliggjort i 2014 svarer 19 % af danske kvinder, at de har været udsat for et seksuel vold efter de fyldte 15 år.

Resultatet for kvinder der har været udsat for seksuel vold af en ikke-partner de seneste 12 måneder er 1 % og seksuel vold fra en partner også 1 %. Oversat til hele befolkningen vil det sige at 47.248 kvinder har svaret ja til at de indenfor de seneste 12 måneder 1) er blevet tvunget til samleje ved at blive holdt nede eller gjort ondt 2) udover dette forsøgt at blive tvunget til samleje ved at ved at blive holdt nede eller gjort ondt 3) udover dette tvunget til at deltage i en form for seksuel aktivitet mod sin vilje 4) indvilliget i seksuel aktivitet på grund af frygt – af enten en partner eller en ikke-partner.

EU undersøgelsen viser at 13 % af danske kvinder har oplevet et seksuelt overgreb fra en voksen, før de fyldte 15 år.

Endnu en EU undersøgelse udført i sommeren 2016 afdækker holdninger til kønsbaseret vold, herunder voldtægt.

I den svarer 17 % af danskerne at samleje uden samtykke kan retfærdiggøres i visse tilfælde (på EU plan er det 25 % af respondenterne der mener det).

Heraf viser de danske svar, at flest (7 %) mener at det kan retfærdiggøres, hvis kvinden følger med manden hjem eller (6 %) hvis kvinden ikke kæmper imod eller siger nej (i det sidste tilfælde siger dobbelt så mange mænd som kvinder, at det kan retfærdiggøres).

23 % af danskerne i 2016 undersøgelsen er tilbøjelige til at være enige i eller er fuldstændige enige i at kvinder ofte opdigter eller overdriver påstande om misbrug og voldtægt (modsat de maksimalt 7 % falske anmeldelser som er registreret i Danmark, hvilket også omfatter tilbagetrækning af anmeldelser pga. trusler og anmeldelser, hvor der ikke er udpeget konkrete gerningsmænd).

16 % af danskerne i 2016 undersøgelsen er tilbøjelige til at være enige i eller er fuldstændige enige i at vold mod kvinder ofte provokeres af offeret selv.

6 % af danskerne i 2016 undersøgelsen er tilbøjelige til at være enige i eller er fuldstændige enige i at vold i hjemmet er en privat sag, og skal håndteres internt i familien.

En undersøgelse Justitsministeriet offentliggjorde i 2013 viser at kvinders risiko for at blive udsat for stalking er 20 % større end mænds når der ses på det seneste år, mens den er næsten dobbelt så stor, når der ses på et helt livsforløb. Kønsfordelingen blandt de stalkingramte i undersøgelsen var 37 % mænd og 63 % kvinder. Ud af de 1.000 telefonhenvendelser som Dansk Antistalking Forening havde registreret i 2015 var der i 82 procent af tilfældene er tale om en mandlig stalker.

Omkring 90 procent af ofrene for såkaldt hævnporno er kvinder ifølge en amerikansk undersøgelse. Der er ikke lavet nogle større undersøgelser i Danmark.

Sammenlagt er der 60 % af danske kvinder som i EU undersøgelsen fra 2014 svarer ja til, at de har været udsat for psykiske overgreb fra en partner siden de fyldte 15 år. Herunder tæller kontrollerende adfærd, krænkende adfærd, såkaldt økonomisk vold og trusler om eller vold mod kvindens børn.

I en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Søndagsavisen i august 2014 blandt 1.012 danskere, siger hver fjerde kvinde og hver syvende mand, at de har været udsat for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner.

Derudover får Danmark både medier og befolkning i en del andre lande til at undre sig højt og længe, når vi i statsligt fjernsyn viser sådan noget som programserien ”Blachman,” som set med udenlandske øjne forekommer ekstremt sexistisk.

Sexisme er udbredt i medierne med udsendelser som “min kone er skidesur”, hvor kønsstereotyper betragtes som sjovt og en universel sandhed. Det samme gør sig gældende i fx TIPS reklamer og alskens andre reklamer.

Fokus på kvinders kroppe i stedet for deres kunnen er udbredt både på arbejdet og i det private liv. Det anses fx som normalt at skulle finde sig i kommentarer som “smil” og “god røv” fra tilfældige forbipasserende – når man er kvinde.

I nattelivet er almindeligt som kvinde at blive udsat for gramserier, og hvis man siger fra fører det ofte til en agressiv reaktion. I den offentlige transport er der ligeledes mange der føler sig utrygge, fordi de har prøvet at blive udsat for seksuel chikane af medpassagerer.

Kvindelige politikere udsættes for chikane som går på deres køn i et omfang, som overstiger de mandlige politikeres.

I institutioner og i skolen bliver drenge og piger stadig nogle steder opdelt efter det, man formoder er deres interesser baseret på gamle stereotyper om, at piger (kun) er interesserede i noget der er stillesiddende og har med udseende eller nuttede dyr at gøre, og drenge (altid) interesserede i noget “vildt” og sport.

I Danmark er der bare mange af disse forhold, man ikke taler om. Formentlig fordi man så bliver kaldt sur, hysterisk, snerpet og ude af trit med det såkaldte danske frisind.

Denne hjemmeside er sat i verden med det formål at dokumentere oplevelser og beretninger, der vidner om en ubalance mellem kønnene i enhver henseende. Fra de mindste hændelser til de mest graverende.

For at vise omverdenen hvor alvorligt problemet er, og hvor mange kvinder, der bliver påvirket af det dagligt, beder vi dig bidrage med din historie, din mors historie, din søsters eller din venindes historie. Bed også andre om at bidrage med deres historier. Så vil ingen vil kunne forhindre os i at tale om det længere.