Sofie

Da jeg selv gik i folkeskole oplevede jeg gang på gang hvordan kønsstereotypen om at drenge er stærke og piger er svage blev slået fast. Når pedellen skulle have hjælp til at bære kasser eller stole, var det altid fem drenge der blev udvalgt. Når idrætslæreren skulle bruge elever til at løfte udstyret var det altid “fire stærke drenge”. Det fjollede er jo at i indskolingen og mellemtrinnene er det ofte pigerne der er stærkest, fordi de som regel udvikler sig hurtigst. Men vi piger lærte hurtigt at træde i baggrunden når det handlede om fysisk styrke. Efter gymnasiet vendte jeg tilbage til min skole som vikar og det var desværre ikke blevet et hak bedre.