Denmark about

ESPDanmark har sin egen hjemmeside http://everydaysexismproject.dk

Velkommen til Everyday Sexism Project. Vi skriver 2021, og kvinder i lande over hele verden er stadig underrepræsenterede på næsten alle niveauer af politisk og økonomisk magt, de bliver marginaliseret og undertrykt, de oplever kønsrelateret og seksualiseret vold og bliver frarøvet deres stemmer. Hver eneste dag.

Danmark er bare et af de lande, der ikke er nået i mål med ligestilling og udryddelse af sexisme. Vi har Europas mest kønsopdelte arbejdsmarked, og mænd tjener i gennemsnit mere end kvinder bla fordi såkaldte “kvindefag” historisk er blevet værdisat lavere end “mandefag” på tilsvarende niveau. Selv når man tager højde for uddannelse, branche og arbejdsfunktion, er der stadig en (uforklarlig) lønforskel på 4-7 procent mellem mænd og kvinder.

Gennemsnitligt 12 kvinder om året dræbes af deres (eks) partner – ofte er der gået et længere forløb med trusler og fysisk/psykisk vold. En undersøgelse offentliggjort sommeren 2019 som undersøgte drab i Danmark over 25 år viste at for kvinder er 56 procent af drabene på dem et (eks) partnerdrab – 300 ud af 536 drab på kvinder i den årrække. Tallet for drab har generelt været faldende i den periode, men ikke denne type drab på kvinder. Det understøttes af en UN undersøgelse fra november 2018 som viser at mere end halvdelen af de 87.000 kvinder der blev dræbt i 2017 blev myrdet af deres nærmeste – partner eller pårørende. Mænd bliver også udsat for partnerdrab. 79 mænd blev hen over de 25 år dræbt af deres partner. Men her viser forskningsprojektet fra Aarhus Universitet, at drabene ofte sker efter forudgående trusler og vold mod kvinden. Det er også viden, som støttes af internationale undersøgelser.

Det skønnes ud fra undersøgelser udgivet i 2018 foretaget fra Statens Institut for Folkesundhed at ca. 38.000 kvinder i Danmark årligt udsættes for fysisk partnervold (cirka 19.000 mænd det samme). Tal fra en rapport fra 2018 lavet af VIVE (SFI) viser at knap 4 ud af 100 kvinder (mod godt 1 ud af 100 mænd) udsættes for psykisk vold årligt. Rapporten ser blandt andet også på, hvordan den psykiske vold hænger sammen med fysisk, seksuel og økonomisk partnervold. Samlet set har hver 20. kvinde i løbet af et år været udsat for mindst én form for partnervold i følge rapporten.

Undersøgelsen refereret ovenfor fra Statens Institut for Folkesundhed  viser at mellem 57.000 og 79.000 kvinder  (2017 tal) udsættes for seksuelle overgreb årligt, herunder udsættes anslået 24.000 kvinder for tvunget samleje eller forsøg på det (2017 tallene for mænd der udsættes for seksuelle overgreb er mellem 9.000 og 15.000 tallene for tvunget samleje og forsøg på det med mandlige ofre er ifølge SIF for små til, at de kan tages med). Politiet modtog i 2017 944 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. I 2016 lå tallet på 791. Anmeldelsestallene varierer således år for år. I 2016 blev 66 personer dømt for voldtægt eller forsøg. Det Kriminalpræventive Råd anslår ud fra en livstidsundersøgelse (fra 0-75 år) at 84 % af voldtægtsofre er kvinder og 16 % mænd. Der findes ikke danske tal for personer, der ikke falder ind under de binære køn.

I en EU undersøgelse, som blev offentliggjort i 2014 svarer 19 % af danske kvinder, at de har været udsat for et seksualiseret vold efter de fyldte 15 år.

Resultatet for kvinder der har været udsat for seksualiseret vold af en ikke-partner de seneste 12 måneder er 1 % og seksualiseret vold fra en partner også 1 %. Oversat til hele befolkningen vil det sige at 47.248 kvinder har svaret ja til at de indenfor de seneste 12 måneder 1) er blevet tvunget til samleje ved at blive holdt nede eller gjort ondt 2) udover dette forsøgt at blive tvunget til samleje ved at ved at blive holdt nede eller gjort ondt 3) udover dette tvunget til at deltage i en form for seksuel aktivitet mod sin vilje 4) indvilliget i seksuel aktivitet på grund af frygt – af enten en partner eller en ikke-partner.

EU undersøgelsen viser at 13 % af danske kvinder har oplevet et seksualiseret overgreb fra en voksen, før de fyldte 15 år.

Endnu en EU undersøgelse udført i sommeren 2016 afdækker holdninger til kønsbaseret vold, herunder voldtægt.

I den svarer 17 % af danskerne at samleje uden samtykke kan retfærdiggøres i visse tilfælde (på EU plan er det 25 % af respondenterne der mener det).

Heraf viser de danske svar, at flest (7 %) mener at det kan retfærdiggøres, hvis kvinden følger med manden hjem eller (6 %) hvis kvinden ikke kæmper imod eller siger nej (i det sidste tilfælde siger dobbelt så mange mænd som kvinder, at det kan retfærdiggøres).

23 % af danskerne i 2016 undersøgelsen er tilbøjelige til at være enige i eller er fuldstændige enige i at kvinder ofte opdigter eller overdriver påstande om misbrug og voldtægt (modsat de maksimalt 7 % falske anmeldelser som er registreret i Danmark, hvilket også omfatter tilbagetrækning af anmeldelser pga. trusler og anmeldelser, hvor der ikke er udpeget konkrete gerningsmænd).

16 % af danskerne i 2016 undersøgelsen er tilbøjelige til at være enige i eller er fuldstændige enige i at vold mod kvinder ofte provokeres af offeret selv.

6 % af danskerne i 2016 undersøgelsen er tilbøjelige til at være enige i eller er fuldstændige enige i at vold i hjemmet er en privat sag, og skal håndteres internt i familien.

En undersøgelse Justitsministeriet offentliggjorde i 2013 viser at kvinders risiko for at blive udsat for stalking er 20 % større end mænds når der ses på det seneste år, mens den er næsten dobbelt så stor, når der ses på et helt livsforløb. Kønsfordelingen blandt de stalkingramte i undersøgelsen var 37 % mænd og 63 % kvinder. Ud af de 1.000 telefonhenvendelser som Dansk Antistalking Forening havde registreret i 2015 var der i 82 procent af tilfældene er tale om en mandlig stalker.

Omkring 90 procent af ofrene for såkaldt hævnporno er kvinder ifølge en amerikansk undersøgelse. Der er ikke lavet nogle større undersøgelser i Danmark.

Sammenlagt er der 60 % af danske kvinder som i EU undersøgelsen fra 2014 svarer ja til, at de har været udsat for psykiske overgreb fra en partner siden de fyldte 15 år. Herunder tæller kontrollerende adfærd, krænkende adfærd, såkaldt økonomisk vold og trusler om eller vold mod kvindens børn.

Sexisme er udbredt i medierne med udsendelser som “min kone er skidesur”, hvor kønsstereotyper betragtes som sjovt og en universel sandhed. Det samme gør sig gældende i mange reklamer.

Fokus på kvinders kroppe i stedet for deres kunnen er udbredt både på arbejdet og i det private liv. Det anses fx som normalt at skulle finde sig i kommentarer som “smil” og “god røv” fra tilfældige forbipasserende – når man er kvinde.

I nattelivet er almindeligt som kvinde at blive udsat for gramserier, og hvis man siger fra fører det ofte til en agressiv reaktion. I den offentlige transport er der ligeledes mange der føler sig utrygge, fordi de har prøvet at blive udsat for seksualiseret chikane af medpassagerer.

Kvindelige politikere udsættes for chikane som går på deres køn i et omfang, som overstiger de mandlige politikeres.

I institutioner og i skolen bliver drenge og piger stadig nogle steder opdelt efter det, man formoder er deres interesser baseret på gamle stereotyper om, at piger (kun) er interesserede i noget der er stillesiddende og har med udseende eller nuttede dyr at gøre, og drenge (altid) interesserede i noget “vildt” og sport. Sexisme er også kønsstereotyper, som kan begrænse og skade individet fx når omverdenens forventninger – og latterliggørelse, hvis man ikke lever op til dem – bliver bestemmende for, hvordan man ser sig selv som individ, behandler andre eller vælger arbejde. Og drenge/mænd rammes selvfølgelig også af dette.

I Danmark er der bare mange af disse forhold, man ikke taler om. Formentlig fordi man så bliver kaldt sur, hysterisk, snerpet og ude af trit med det såkaldte danske frisind.

Denne hjemmeside er sat i verden med det formål at samle oplevelser og beretninger, der vidner om en ubalance mellem kønnene i enhver henseende. Fra de mindste hændelser til de mest graverende.

For at vise omverdenen hvor alvorligt problemet er, og hvor mange kvinder, der bliver påvirket af det dagligt, beder vi dig bidrage med din historie, din mors historie, din søsters eller din venindes historie. Bed også andre om at bidrage med deres historier. Så vil ingen vil kunne forhindre os i at tale om det længere.