Dutch about

Welkom bij het Everyday Sexism Project. Het is 2013 en vrouwen in landen rondom de wereld wachten nog steeds om gelijkheid te bereiken. Ze worden ondergerepresenteerd in bijna alle lagen van de politieke en economische macht. Ze worden gemarginaliseerd en onderdrukt, ze ervaren gendergerelateerd geweld en hun stemmen worden het zwijgen opgelegd. Elke dag. Deze website bestaat simpelweg om de ervaringen van vrouwen van genderdisbalans te catagoriseren op elk niveau. Van de meest kleine incidenten to de meest serieuze. Om te bewijzen aan de wereld hoe erg het probleem is en hoeveel vrouwen er dagelijks mee geconfronteerd worden. Voeg alsjelieft jouw verhaal toe, je moeders verhaal, het verhaal van je zus of een vriend/vriendin. Vertel alsjeblieft aan anderen om ook hun verhaal toe te voegen. En niemand meer zal in staat zijn om ons te stoppen om erover te praten.