Romania about

Bine ați venit la Proiectul Sexism De fiecare zi. Este deja 2014, iar femeile din întreaga lume încă așteaptă să obțină egalitatea. Ele sunt discriminate aproape la orice nivel politic și de putere economică, ele sunt marginalizate și reprimate, suferă (GBV) violențe bazate pe gen și vocele lor sunt înăbușite. În fiecare zi. Acest site este creat pentru a cataloga experiențiile femeilor păgubașe din cauza dezechilibrului dintre genuri, la orice nivel. De la cele mai minore pînă la cele mai grave. Pentru a demonstra lumii cît de gravă este această problemă și cîte femei sunt afectate de ea în fiecare zi. Vă rog să adăugați istoria voastră, a mamei, a surorei, ori a prietenului vostru. Vă îndemn să spuneți și altora. Așa nimeni nu v-a fi în stare să ne oprească din discuțiile noastre.

Добро пожаловать на The Everyday Sexism Project. Мы живем в 2013 году, и женщины по всему миру все еще ждут достижения равноправия. Они недостаточно представлены на каждом уровне политической и экономической власти, они оттеснены и угнетены, они испытывают гендерное насилие, и их голоса приглушены. Каждый день. Этот сайт существует просто для регистрации женского опыта гендерного неравенства на каждом уровне. Из самых мелких случаев до самых серьезных, чтобы доказать миру, насколько острой стала эта проблема, и как она влияет на женщин каждый день. Пожалуйста, добавьте свою историю, историю своей мамы, сестры или подруги. Скажите другим, чтобы они тоже

добавляли свои истории. И никто больше не сможет помешать нам обсуждать эту проблему